โมนาลิซ่า: การตัดสินความงามในสื่อศิลปะตามทัศนะของนักคิด
ผู้เขียน :
เหมือนฝัน คงสมแสวง
เผยแพร่วันที่ :
1 ม.ค. 2565
วารสารวิชาการ :
วารสารศาสตร์
เล่มที่ :
15
ฉบับที่ :
1
หน้า :
131
ผู้เผยแพร่ :
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด :
บทความเรื่อง “โมนาลิซ่า: การตัดสินความงามในสื่อศิลปะตามทัศนะ ของนักคิด” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า การตัดสินความงามของโมนาลิซ่าที่ ปรากฏในสื่อต่างๆ ตามทัศนะของนักคิดแต่ละคนเป็นเช่นไร ผ่านการวิเคราะห์ ตามแนวความคิดของนักคิดแต่ละคนที่มีความน่าสนใจ รวมทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ เพลโต คานท์ เพิร์ซ เบนจามิน และบาร์ธส์ ด้วยปัจจุบันเราพบเห็นโมนาลิซ่า ปรากฏอยู่มากมาย นอกเหนือไปจากภาพวาดที่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของ เธอ ซึ่งปัจจุบันได้รับการดูแล ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ความงามของเธอจะยังคงอยู่ในทุกหนแห่งไม่จำกัดด้วยกาลเมื่อเธอไปปรากฏ ในฐานะอื่นหรือไม่ ผลก็คือ เพลโตชี้ให้เห็นว่า ความงามของโมนาลิซ่าเป็นการจำลองความ งามจากโลกแห่งแบบ คานท์ชี้ให้เห็นถึงความงามของโมนาลิซ่าที่ปรากฏให้เห็น จากความพึงพอใจของผู้รับสาร เพิร์ซช้ีให้เรามองความงามของโมนาลิซ่าเป็นภาพ เหมือนของบุคคลและองค์ประกอบที่มีความงดงาม เบนจามินชี้ให้เห็นว่า ความงาม ของโมนาลิซ่ามีรัศมี และเมื่อได้รับการผลิตซ้ำก็ปรากฏรัศมีแบบใหม่เช่นกัน และ บาร์ธส์ชี้ให้เห็นว่า โมนาลิซ่ามีความงดงามตามคำจำกัดความอันหลากหลาย ซึ่งไม่ว่าเราจะตัดสินความงดงามของเธอด้วยกรอบความคิดของนักคิดคนใดที่หยิบยกมา ความงามของเธอจะยังคงเปล่งประกายให้เราเห็นอยู่เสมอ ด้วย ความที่เธอยังคงมีความเป็นเธอ และ เลโอนาร์โด ดา วินชี มิใช่ผู้เดียวที่ยึดกุม ความงดงามของเธอ
ลิงค์ :