กลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัลอัลบั้มเพลงลูกทุ่งอีสาน: มนต์แคน แก่นคูน
ผู้เขียน :
เหมือนฝัน คงสมแสวง , พันธกานต์ ทานนท์ , พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต
เผยแพร่วันที่ :
1 ก.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
เล่มที่ :
15
ฉบับที่ :
2
หน้า :
33
ผู้เผยแพร่ :
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รายละเอียด :
ท่ามกลางปรากฏการณ์ความนิยมของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานบนพื้นที่ยูทูบที่มียอดวิวสูงถึงระดับร้อยล้านวิว สร้างความสนใจให้กับผู้เขียนที่เกิดการตั้งคำถามว่า ภายใต้ปรากฏการณ์เหล่านั้นได้ซุกซ่อนกลยุทธ์การสื่อสารไว้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะมนต์แคน แก่นคูณ ศิลปินที่มียอดการรับชมสูงถึง 976 ล้านวิว ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2563 จึงเป็นที่มาของบทความวิชาการเรื่องนี้ ที่ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อชวนผู้อ่านร่วมค้นหา และคลายความสงสัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารของดิจิทัลอัลบั้มเพลง “ชุดไปรวยเอาดาบหน้า” ของศิลปิน มนต์แคน แก่นคูณ ที่เผยแพร่ผ่านพื้นที่ยูทูบในปี พ.ศ. 2563 ผ่านกระบวนการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) ในมิวสิกวิดีโอทั้ง 5 เพลง รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อศึกษาถึงข้อมูลเบื้องหลังในการสร้างผลงานดิจิทัลอัลบั้มดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า ดิจิทัลอัลบั้มเพลงชุดไปรวยเอาดาบหน้า ถูกวางแนวความคิดและผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งในส่วนของเนื้อหาเพลงและส่วนของโปรดักชันที่ทันสมัย มีรูปแบบ และเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเล่าเรื่องราวภาพวิถีชีวิตของคนอีสานผ่านตัวละครหลัก 5 คน ที่สอดรับกับภาพของสังคมในปัจจุบัน โดยผู้เขียนค้นพบกลยุทธ์การสื่อสาร โดยสามารถจัดกลุ่มได้ 7 ประการ ได้แก่ 1. ใช้ประสบการณ์วางแนวคิดที่ใช่ เพื่อสื่อสารให้อยู่หมัด 2. เล่าเรื่องตามยุคสมัย คำนึงถึงบริบทความเป็นไปในสังคม 3. แก่นอีสาน การสื่อสารที่ต้องธำรง 4. ผสมผสานเพื่อความทันสมัย 5. คุมเส้นเรื่องผ่านการสื่อสารแบบภาพยนตร์สั้น 6. มีศิลปินรับเชิญ เพื่อมุ่งขยายฐานคนฟังเพลงกลุ่มใหม่ และ 7. ใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุน เพื่อกระตุ้นความนิยม
ลิงค์ :