ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของสตรีครรภ์หลัง
ผู้เขียน :
พิมลดา ลัดางาม , วรรณทนา ศุภสีมานนท์ , วรรณี เดียวอิศเรศ
เผยแพร่วันที่ :
31 ธ.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารแพทย์นาวี
เล่มที่ :
46
ฉบับที่ :
3
หน้า :
700-716
ผู้เผยแพร่ :
กรมแพทย์ทหารเรือ
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :