ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ ยาฝังคุมกำเนิดภายหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก
ผู้เขียน :
เขมจิรา ท้าวน้อย , วรรณี เดียวอิศเรศ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์
เผยแพร่วันที่ :
31 ธ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
26
ฉบับที่ :
4
หน้า :
51-59
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :