อิทธิพลของการได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์
ผู้เขียน :
จารุวรรณ จันทร์แจ้ง , วรรณี เดียวอิศเรศ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์
เผยแพร่วันที่ :
30 ก.ย. 2561
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
36
ฉบับที่ :
3
หน้า :
62-70
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :