การสื่อสาร “โนรา” ผ่านเพลงลูกทุ่งและมิวสิกวิดีโอของค่ายเพลงอินดี้
ผู้เขียน :
พันธกานต์ ทานนท์ , เหมือนฝัน คงสมแสวง , มาโนช ชุ่มเมืองปัก
เผยแพร่วันที่ :
1 ม.ค. 2565
วารสารวิชาการ :
วารสารรูสมิแล
เล่มที่ :
43
ฉบับที่ :
1
หน้า :
116-127
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด :
บทความนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมหาคำตอบว่า การสื่อสารความหมายของ “โนรา” ศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่ในเพลงลูกทุ่งและมิวสิกวิดีโอจากค่ายเพลงอินดี้นั้น ได้รับการนำเสนอในแง่มุมใด และมีวิธีคิดอย่างไรบ้าง ข้อค้นพบได้คลี่ขยายให้เห็นความหมายของโนราใน 2 มิติ มิติแรก โนราเป็นเครื่องบ่งชี้อัตลักษณ์ที่สำคัญของชาวใต้ ซึ่งสะท้อนถึงความสวยงามและเป็นศิลปะการแสดงที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวใต้ที่เปิดรับให้ผู้คนต่างวัฒนธรรมได้เข้ามาสัมผัส และมิติที่สอง โนรากับการสืบทอด ที่พยายามย้ำเตือนให้ชาวใต้รุ่นหลังอย่าหลงลืมโนรา และช่วยกันสานต่อให้อยู่คู่พื้นที่ภาคใต้ ในภาวะที่วิถีชีวิตและสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ลิงค์ :