ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ , กรองทอง จุลิรัชนีกร
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
เล่มที่ :
12
ฉบับที่ :
12
หน้า :
156-164
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของชุมชนเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยผ่านกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ออกแบบ และบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตลอดไป
ลิงค์ :