การส่งเสริมชุมชนชาวชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อคลุ้ม
ผู้เขียน :
นิศากร หวลจิตร์ , เชษฐ์ณรัช อรชุน , ฬิฏา สมบูรณ์ , ธนากร ภิบาลรักษ์ , พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร , จันทนีย์ กองสุข
เผยแพร่วันที่ :
15 ก.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
เล่มที่ :
11
ฉบับที่ :
1
หน้า :
808
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายละเอียด :
ประชุมวิชาการระดับชาติ มี proceeding ฉบับเต็ม
ลิงค์ :