การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน
ผู้เขียน :
ฬิฏา สมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ :
10 ม.ค. 2559
วารสารวิชาการ :
เล่มที่ :
10
ฉบับที่ :
1
หน้า :
194-199
ผู้เผยแพร่ :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด :
TCI ฐาน 1
ลิงค์ :