ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษาบ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ผู้เขียน :
ขัตติยา ขัติยวรา
เผยแพร่วันที่ :
1 ม.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เล่มที่ :
24
ฉบับที่ :
1
หน้า :
35-48
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :