การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นส่วนผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ผู้เขียน :
ญาณี ใจตั้ง , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , สุทิศา ชัยกุล
เผยแพร่วันที่ :
24 ธ.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ม.แม่โจ้
เล่มที่ :
1
ฉบับที่ :
1
หน้า :
1
ผู้เผยแพร่ :
ม.แม่โจ้
รายละเอียด :
เป็นการตีพิมพ์บทความของนักศึกษาเพื่อการขอจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ลิงค์ :