ผลของ GA3 NAA และสารคล้ายบราสซิน (BS) ต่อขนาดและน้ำหนักของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน
ผู้เขียน :
พณิตา สุโข , สุทิศา ชัยกุล , นงนุช ชนะสิทธิ์ , ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
เผยแพร่วันที่ :
12 ธ.ค. 2560
วารสารวิชาการ :
วารสารเกษตร
เล่มที่ :
33
ฉบับที่ :
2
หน้า :
175-184
ผู้เผยแพร่ :
วารสารเกษตร
รายละเอียด :
เป็นบทความที่เผยแพร่ของนักศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ลิงค์ :