การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้เขียน :
ภูวดล บัวบางพลู , มีนนภา รักษ์หิรัญ
เผยแพร่วันที่ :
17 มิ.ย. 2556
วารสารวิชาการ :
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
ผู้เผยแพร่ :
รายละเอียด :
Adapted learning by problem-based learning model in computer organization and architecture for student of RMUTTO Chanthaburi campus
ลิงค์ :